Activiteiten

Practorale rede, Channel 6 Fake News, De mediawijsheid VR experience, Amsterdam Mediawijs en ook een meerdere workshops & presentaties. Terugkijkend op een jaar aan activiteiten hebben we duidijk niet stil gezeten.


Practorale rede

Op 22 februari sprak onze Practor Paulo Moekotte zijn practorale rede uit. Docenten, bestuurders, beleidsmedewerkers en geïnteresseerden kwamen bijeen op het Mediacollege Amsterdam om zich te laten inspireren door Paulo’s uiteenzetting over mediawijs beroepsonderwijs.

Zijn hele rede lezen? Het is een 84 bladzijden tellende publicatie geworden vol wetenschappelijke bevindingen, bewezen praktijken en de stand van zaken van het mediawijze beroepsonderwijs.

Channel 6 Fake News

Mbo-studenten van het Mediacollege Amsterdam vormden afgelopen maart 2018 de redactie van de door hen zelf opgezette online nieuwszender Channel 6 Fake News (C6FN). De studenten deden via sociale media verslag van de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen en het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). De jongeren brachten zowel echt nieuws, als fake news over de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum en onderzochten en becommentarieerden op C6FN beide vormen van nieuws.


Met het C6FN project is gehoor gegeven aan de oproep van de minister om hierover bij jongeren meer bewustzijn te creëren. Mede daarom bezocht minister Ollongren op 14 maart de redactie van C6FN. C6FN is een initiatief van Stichting F6 en Mediacollege Amsterdamin samenwerking met het Practoraat Mediawijsheid. Met opzet van een door jongeren georganiseerde en bemande online nieuwszender willen Stichting F6 en Mediacollege Amsterdam jongeren meer bij de (lokale) politiek en verkiezingen betrekken.


"Ik ben van mening dat als wij als docenten mediawijsheid voor onszelf goed doorvoeren, dan gaan studenten dat vanzelf meenemen en oppikken"


Ingeborg Kertesz | Docent, Mediacollege Amsterdam

De mediawijshied VR experience

In samenwerking met Practoraat Het Nieuwe Kijken is de mediawijsheid vr experience #wiebenjijonline ontwikkeld. In deze 360° video word je deelgenoot van een verhaal, wat door het delen op social media compleet uit zijn context wordt getrokken.


Wat deel je wel en wat deel je niet? Door jezelf in de positie te plaatsen van Mia, word je gedwongen om na te denken over het delen op social media en de mogelijke gevolgen hiervan.


Amsterdam Mediawijs

Dinsdag 24 april stond de Dintelzaal van het Mediacollege Amsterdam in het teken van mediawijsheid in het onderwijs tijdens Amsterdam Mediawijs. Zestig docenten en medewerkers van het Hout- en Meubileringscollege Amsterdam, ROC van Amsterdam MBO College West, ROC TOP en Mediacollege Amsterdam kwamen bijeen om te ontmoeten, te leren en te delen. Amsterdam Mediawijs wordt georganiseerd door het Practoraat Mediawijsheid als onderdeel van de Amsterdamse Mbo Agenda.



"Het practoraat Mediawijsheid is een parel voor onze stad, want het medialandschap en onze maatschappij zijn voortdurend in ontwikkeling en het is belangrijk om studenten hierin mediawijs te maken. Voor de studenten is het belangrijk dat het middelbaar beroepsonderwijs innovatief en toekomstgericht is en dit Practoraat is hiervoor van grote waarde.


Het is een innovatieve samenwerking met de andere mbo-instellingen van Amsterdam, waarbij de kracht van deze Amsterdamse samenwerking binnen de MBO-Agenda mooi tot uiting komt."


Simone Kukenheim | Wethouder, Gemeente Amsterdam

Publicaties

Moekotte, P. B. F. (2018). Digitaal onderlegd of blijvend de onderliggende partij? - ScienceGuide. [online] ScienceGuide.

Moekotte, P. B. F. (2018). Toekomstgericht, mediawijs beroepsonderwijs: start van een succesvolle loopbaan voor iedere jonge professional. Practorale rede. Amsterdam: Mediacollege Amsterdam.

5 presentaties

16 workshops & trainingen